Boy Coloring
Boy Doodling
Girl Blowing Bubbles
Girl Praying
Toddler Flower Costume
Girl Painter

«Знайка» мектепке дейінгі дайындық орталығы

 Біз 2 - 6 жас аралығындағы балаларға қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде  интеллектуалдық  және эстетикалық тәрбие  беру және дамыту қызметтерін ұсынамыз.

Сабақтар ойын түрінде, іс әрекет түрлерін жоспарлы өзгертіп отыру арқылы жүргізіледі. Әр іскерлік түрі – 10-15 мин. (2-6 жас категориясы), 45 мин. (4-6 жас категориясы), сәйкес үзілістерімен (сергіту жаттығулары, хореография, түрлі ойындар...) 

Баламды курста оқыту үшін не қажет?

Курстың төлем ақысы

Жас категориясы: 2-4 жас

Жас категориясы: 2-4 жас

Оқыту жеке немесе саны 2-3 адамнан тұратын топта жүргізіледі. Айына 8 астрономиялық сағат. БАҒАСЫ: 9 236 KZT/курс Айына 16 астрономиялық сағат. БАҒАСЫ: 17 970 KZT/курс Айына 24 астрономиялық сағат. БАҒАСЫ: 27 206 KZT/курс

Жас категориясы: 4-7 жас

Жас категориясы: 4-7 жас

Оқыту жеке немесе саны 2-3 адамнан тұратын топта жүргізіледі. Курс: айына 4 астрономиялық сағат. БАҒАСЫ: 6 570 KZT/курс Курс: айына 8 астрономиялық сағат. БАҒАСЫ: 10 968 KZT/курс Курс: айына 12 астрономиялық сағат. БАҒАСЫ: 15 970 KZT/курс

Маусымдық акция

Маусымдық акция

Жас категориясы: 4-7 жас Оқыту жеке немесе саны 5 адамнан тұратын топта жүргізіледі. БАҒАСЫ: 500 KZT/1 аст. сағат.